6-latki banner 123 Wszystko o sprawdzianie i maturze 2015

Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały stworzone specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu i matury, która będzie obowiązywała od przyszłego ...

156 mln zł na tegoroczną „Wyprawkę szkolną”

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, polega na dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach. Kwota zaplanowana w Programie na 2014 rok to 156 mln zł.  ...

Sprawdź szkołę swojego dziecka

Drodzy Rodzice Pierwszoklasistów,to będzie wyjątkowy rok, bo naukę rozpoczęły siedmiolatki i sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku. Wspólnie z Wami, dyrektorami szkół i samorządami, chcemy mieć pewność, że zrobiono wszystko, by jak ...

Wyklikaj przedszkole dla Twojego dziecka

Interaktywne mapy przedszkoli są prostą i dostępną w całym kraju aplikacją, ułatwiającą wybór najlepszego przedszkola dla twojego dziecka. Rodzice mają prawo do wyboru przedszkola. Jest on tak samo ważny, jak decyzje o zapisaniu dziecka do konkretnych szkół ...

Prev Next

Dystrybucja II części „Naszego elementarza"

naszelementarz zima miniSzanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

od 15 września do 24 września br. będzie można składać zamówienia na II część „Naszego elementarza".

Analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku I części tego podręcznika, szkoły, które mają aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło składają zamówienia poprzez aplikację udostępnioną w „strefie dla zalogowanych" portalu systemu informacji oświatowej, pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualności Państwa loginów i haseł oraz w razie konieczności podjęcie działań zmierzających do uzyskania nowych upoważnień do dostępu.

Czytaj więcej...

Komunikat

MEN front e2Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że z uwagi na awarię łączy telefonicznych po stronie operatora mogą wystąpić problemy w realizacji bezpośrednich połączeń przychodzących. Wszystkie rozmowy z zewnątrz będą odbierały sekretariaty i przełączały je do właściwych wydziałów lub osób (poniżej tabela z nr telefonów ).

Uprzejmie prosimy o cierpliwość i zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.

Czytaj więcej...

Europass – nowy serwis internetowy

europass1Chcesz zaprezentować swoje umiejętności zawodowe lub językowe? Planujesz szkolenie, staż lub pracę za granicą? A może zamierzasz zatrudnić pracowników? Skorzystaj z nowego serwisu Europass, który udziela przydatnych informacji i wskazówek – dla pracowników, pracodawców, uczniów i studentów.

Czytaj więcej...

Rodzicu - sprawdź w szkole terminy składania dokumentów w programie Wyprawka Szkolna

wyprawka m122 września – to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje o liczbie uczniów objętych programem. W związku z tym kończy się możliwość składania wniosków przez rodziców w szkole. Do którego dnia można złożyć wniosek, ustala odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Dlatego należy sprawdzić ostateczną datę w szkole. Wnioski o przyznanie pomocy dostępne są na stronach internetowych samorządów gminnych oraz w szkołach. Szczegółowe informacje o programie można przeczytać na stronach internetowych poszczególnych kuratoriów oświaty a także stronach urzędów gmin lub miast.

Czytaj więcej...

Ubezpieczenia dzieci i młodzieży – nieobowiązkowe

IMG 4323mW związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami, przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Czytaj więcej...

Rola i znaczenie kształcenia zawodowego we współpracy Polska-Niemcy– konferencja z udziałem wiceministra Tadeusza Sławeckiego

IMG 6730mJak dostosować polski system kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy? Jak przekazywać młodzieży praktyczną wiedzę potrzebną do codziennej pracy w zawodzie? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy konferencji „Rola i znaczenie kształcenia zawodowego we współpracy Polska-Niemcy”, którą zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. W spotkaniu wziął udział sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki wraz z pracownikami  Instytutu Badań Edukacyjnych. Stronę niemiecką reprezentowali Susanne Burger z Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz Gunther Spillner z Federalnego Instytutu ds. Kształcenia Zawodowego.

Czytaj więcej...

Wszystko o sprawdzianie i maturze 2015

slajd12aZachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały stworzone specjalne zakładki porządkujące informacje dotyczące nowej formuły sprawdzianu i matury, która będzie obowiązywała od przyszłego roku.

Czytaj więcej...

Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz Sławecki wziął udział w VI Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Bruksela-Antwerpia

zdjęciem
13-14 września - w tych dniach wiceminister Tadeusz Sławecki przewodniczył delegacji polskiej podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Brukseli, a także obserwował zmagania sportowe zawodników w Antwerpii.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne „Naszego elementarza” zakończone

nasz-elementarz-lato miniZa nami czwarty, ostatni już etap konsultacji społecznych darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Od 28 sierpnia do 11 września stronę internetową „Naszego elementarza" odwiedziło 132 772 użytkowników. To blisko trzy razy więcej niż w trakcie opiniowania trzech pierwszych części podręcznika.

Pomimo tak dużego zainteresowania podręcznikiem, w ostatniej turze konsultacji zarejestrowano mniej uwag niż na poprzednich etapach (69). Zgłaszano takie kwestie, jak opis koloru flagi w wierszyku, zbyt mało geometrii czy propozycje przeformułowania poleceń. Pojawiła się również propozycja, aby w podręczniku znalazł się bardziej szczegółowy opis rodziny adopcyjnej.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju, czerwcu i sierpniu 2014 r.

CKEDo wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2014 roku przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów szkół ponad-gimnazjalnych.

Do egzaminu w maju i czerwcu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Czytaj więcej...


01 ORE 02 ORPEG 03 CIE 04 CKE 05 IBE 06 KOWEZIU